Title Image

Shop

Biography Log-book in Vietnamese

The Biography Log-book has been translated into Vietnamese by Mai Pham.

It is available as a full-colour print edition, with wire spiral binding so the book opens flat.

Order directly from the distributor in Vietnam.

 

 

 

 

Category: Tag:

The Vietnamese version of Biography Log-book is translated by Mai Pham and printed in Vietnam by Tri Thuc publisher. It has 82 pages and wire spiral binding. It provides comprehensive and succinct material for users to review and learn from their life stories.

Please order directly from the distributor in Vietnam, via this link:

https://forms.gle/e1hoT8ibGGEZfqqs7

 

Sách Nhật ký Tiểu sử bằng Tiếng Việt đã được dịch bởi Mai Phạm và xuất bản ở Việt Nam bởi NXB Tri Thức. Sách gồm 82 trang màu và đóng gáy xoắn. Sách cung cấp tài liệu toàn diện và súc tích giúp người đọc có thể suy ngẫm và học hỏi từ câu chuyện cuộc đời của mình.

Vui lòng đặt mua sách trực tiếp từ người phân phối tại Việt Nam, qua link sau:

https://forms.gle/e1hoT8ibGGEZfqqs7